top of page

בניית תוכנית אישית

בתוכנית זו אוכל ליעץ לך ולהציע לך מניסיוני תפריט מותאם אישי אותו אבנה על סמך שאלון בריאות מקיף.

 

 

לפני שנגיע לשאלון המקיף נוכל להתחיל בהתקשרות ראשונית בה אשלח לך מספר טיפים אישיים ונוכל לעשות שיחת טלפון ראשונית על מנת שאסביר את התהליך (תאום ציפיות). בהמשך אשלח לך את השאלון המקיף ואבנה לך את התפריט האישי וההנחיות הנלוות. נוכל כמובן לעשות שיחת הסבר לאחר קבלתו.

 

 

התהליך בקצרה:

- מילוי פרטים בסיסיים ופרטי התקשרות ראשוניים

- קבלת טיפים במייל ושיחת טלפון ראשונית 

- מילוי טופס מקיף על בסיסו תבנה התוכנית האישית

- קבלת התפריט ושיחת הסבר (בתשלום)

- אפשרות להמשך ליווי ומעקב (בתשלום נוסף)

שלב א - מילוי פרטים ראשוניים

               

מין

תודה, אשלח לך מייל בהקדם

bottom of page